احزاب و شخصیت هاتعلیم و تربیتجامعه

نقش معلم در یادگیری و تربیت

نقش معلم در یادگیری دانش آموزان

نقش معلم در یادگیری و تربیت

فهرست مطالب مقاله

 • معلم کیست
 • اهمیت معلم
 • نقش معلم
 • به اشتراک گذاشتن دانش
 • یادگیری را به یک فعالیت سرگرم کننده تبدیل کنید
 • ترسیم ارتباطات واقعی
 • تشویق دانش آموزان
 • تغییر سناریوی زندگی
 • پیگیری بهبود و تعیین اهداف عملکرد
 • یک پدر و مادر خارجی
 • نقش معلم در زندگی دانش آموزان
 • نتیجه

معلم کیست

مهمترین هدف معلم برای آموزش به دانش آموزان است که با انتقال دانش به آنها در یادگیری کمک کند و همچنین به شخصی اشاره می کند که به آنها راه و رسم بسیاری از امور زندگی را می آموزد به همین دلیل معلمان الگوهای بزرگی هستند. ملت بزرگ از طریق یک معلم در چهار دیواری یک کلاس ساخته می شود و همچنین هنرمندان، خوانندگان، سازندگان، پزشکان، دانشمندان و همه متخصصان دیگر را می آفریند.

اهمیت نقش معلم

کودک مانند خاک رس است و معلمان می توانند کودک را به هر شکلی شکل دهند. هر چه فرزند می آموزد از پدر و مادر و پس از آنها از معلمان خود است، زیرا بدون آگاهی به دنیا می آیند. معلمان به آنها آموزش و دانش می دهند. معلمان به همان اندازه والدین در زندگی یک دانش آموز مهم هستند. آنها به عاملی تشویق کننده، تقویت کننده اعتماد به نفس و حامی اخلاقی برای دانش آموزان تبدیل می شوند.

از مدارس و کالج ها گرفته تا دانشگاه ها، دانش آموزان در همه جا به معلمان نیاز دارند تا آنها را راهنمایی کنند تا آینده خود را به اشتراک بگذارند. آنها علیرغم داشتن شخصیت فردی سختگیر، مهربان و محبت کننده به شاگردان خود هستند. به همه این دلایل نمی توان نقش معلم را به عنوان یک عامل مهم در زندگی نادیده گرفت. وظایف معلم از جمله نمره دادن به آزمون ها، تعیین تکالیف و بهترین ارتباط با والدین است.

نقش معلم در یادگیری و تربیت

معلمان در دوران مدرسه و حتی بعد از مدرسه در دنیای عملی نقش اساسی در زندگی دانش آموزان خود دارند. نقش معلم در کلاس درس دادن دستورالعمل هایی است که به دانش آموزان در آینده کمک می کند. بنابراین، بیایید با نقش معلم آشنا شویم.

۱-به اشتراک گذاشتن دانش

به اشتراک گذاشتن دانش، آموزش و آموزش در مورد زندگی مسئولیت اصلی یک معلم است. به طور کلی، منظور معلمان آموزش برنامه درسی به دانش آموزان و انتقال دانش در مورد برنامه درسی خاص است. آنها باید مطمئن شوند که دانش آموزان آنچه را که در کلاس درس یا آموزش آنلاین یا راه اندازی آموزش الکترونیکی به آنها آموزش داده می شود، درک می کنند.

تمام نقش های دیگر یک مربی از این نقش اصلی معلم ناشی می شود. این نقش باعث تولد نقش های دیگری می شود. معلمان باید این وظیفه اساسی را انجام دهند. در غیر این صورت قادر به انجام وظایف دیگر نخواهند بود.

۲-یادگیری را به یک فعالیت سرگرم کننده تبدیل می کند

هر کودکی با هم متفاوت است، بنابراین انتخاب‌های آن‌ها متفاوت می باشد. برخی از دانش آموزان مطالعه را دوست دارند در حالی که برخی از دانش آموزان نه. بنابراین این وظیفه معلم می شود که به دانش آموزان به گونه ای آموزش دهد که از یادگیری لذت ببرند و بر یادگیری تمرکز کنند. آنها باید به جای روش سخنرانی، روشی سرگرم کننده را نیز برای آموزش دانش آموزان اتخاذ می کنند.

۳-ترسیم ارتباطات واقعی

دانش آموزان نمونه های واقعی را به راحتی و به سرعت درک می کنند. یک معلم خوب در حین تدریس باید موضوعات مختلف را به موقعیت های واقعی زندگی متصل کند و سعی کند موضوعات را برای آنها قابل درک کند. معلمان درک می کنند که دانش آموزان به چه چیزی نیاز دارند زیرا آنها نزدیک ترین همراهان هستند. نشان دادن حتی موضوعات دشوار با کمک مثال های واقعی کار را برای معلمان و دانش آموزان نیز آسان می کند.

۴-تشویق دانش آموزان

اگر معلم قدردانی کند و اعتماد به نفسش را تقویت کند، برای دانش آموزان موثرتر خواهد بود. با تشویق، معلم می تواند دانش آموزان را وادار کند از هر مانعی عبور کنند. دانش آموزان با کلمات قدردانی مانند “کار خوب”، “آفرین، “بیا” و “به همین منوال ادامه بده” تشویق می شوند. کلمات مناسب در زمان مناسب می توانند معجزه کنند.

نقش معلم در یادگیری

دانش آموزان به غیر از تدریس توسط معلمان خود به چیزهای خاصی نیاز دارند. بنابراین، معلمان باید همیشه آماده تشویق، ایجاد انگیزه و راهنمایی فراگیران خود باشند.

۵-تغییر سناریوی زندگی

توسعه آینده یک ملت واقعاً در دستان معلمان خوب است. از آنجایی که آنها ارائه دهنده آموزش هستند و دانش آموزان را برای آینده یک ملت آماده می کنند. نقش یک معلم بسیار مهم است زیرا آنها مسئولیت دارند داده ها و اطلاعات را به کودکان برای تجزیه و تحلیل وضعیت و وضعیت افراد و یک ملت منتقل کنند.

معلمان می توانند به دانش آموزان بیاموزند که آنچه مهم است و آنچه باید در زندگی انجام دهند تا فردا بهتر شود.

۶-پیگیری بهبود و تعیین اهداف عملکرد

فقط یک معلم می داند که دانش آموزانش چه مدت آمده اند. آنها مدام پیشرفت خود را به دانش آموزان خود یادآوری می کنند و تا کجا باید بروند. معلمان کارهای زیادی را برای تقویت اعتماد به نفس کودکان از حفظ خودارزیابی، تعیین اهداف کوتاه مدت و تاکید بر بهبود و نظارت بر پیشرفت هر دقیقه دانش آموزان انجام می دهند.

۷-یک پدر و مادر خارجی

معلم و دانش آموزان از آنجایی که زمان زیادی را با هم در مدرسه می گذرانند، به والدین خارجی تبدیل می شود. نقش معلم در یادگیری و تربیت از پیروی از برنامه کاری و آموزش برنامه درسی خاص فراتر می رود. آنها به کار خود ادامه می دهند تا بهترین دانش آموزان خود را به نمایش بگذارند.

۸-نقش معلم در زندگی دانش آموزان

نقش معلمان در زندگی دانش آموزان این است که پایه و اساس زندگی ما را بسازند و همچنین به جامعه ای بهتر کمک کنند. در مدارس، دانش‌آموزان و معلمان ارتباطات مؤثری هستند و همچنین مسئول آینده بهتر و انسان بزرگ بودن کودک هستند. مسئول شکل دادن به جوانان فردا است. معلمان سازنده فردای بهتر هستند و به آنها کمک می کنند تا به چیزی عالی در زندگی دست یابند.

۹-راهنمایی درست ارائه می کنند

معلمان راهنمایی و دانش درست را برای تشخیص درست و نادرست ارائه می دهند و به آنها در دستیابی به اهداف زندگی کمک می کنند. معلمان آنها را راهنمایی می کنند تا بهترین شیوه ها را دنبال کنند و نقاط قوت و ضعف دانش آموزان خود را ارزیابی کنند. آنها به دانش آموزان انگیزه می دهند تا بهتر عمل کنند.

نقش معلم

۱۰-زندگی را برای بهتر شدن تغییر می دهند

یک معلم به آنها کمک می کند تا برای بهتر شدن تغییر کنند. آنها همیشه به همان اندازه دلسوز بودند. دبیران نیز بسیاری از دانش آموزان بی هدف هستند که نسبت به زندگی بی توجه هستند.

معلمان نه تنها دانش خود را در مورد یک موضوع خاص با دانش آموزان به اشتراک می گذارند، بلکه بهترین حرفه را برای دانش آموزان ایجاد می کنند. آموزگاران همچنین به یاد می آورند که دانش آموزان چه زمانی در مسیر صحیح می روند و همچنین آنها را راهنمایی می کنند.

۱۱-به عنوان الگو عمل می کنند

معلم بزرگ همیشه حامی شاگردانش است و از دستاوردهای آنها در هر زمینه ای قدردانی می کند. آنها ارتباط ارزشمندی با دانش آموزان دارند و الگوی نهایی زندگی دانش آموزان هستند.

نتیجه

در مجموع می توان گفت نقش معلم در یادگیری و تربیت از تفکر مرسوم که معلم فقط شاگردان را آموزش می دهد، پیشی گرفته است. در گذشته آنها به دنبال کردن یک برنامه درسی خاص عادت داشتند و باید در مورد آموزش برنامه درسی یاد می گرفتند.

اما در سناریوهای مدرن، نقش معلم محدود نیست. امروزه آنها به آموزش دانش آموزان، راهنمایی دانش آموزان و دادن دانش عملی به آنها ادامه می دهند و نقطه قوت دانش آموزان هستند.

5/5 - (11 امتیاز)
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا