آرشیو برچسب های: چرا مرد سکوت میکند

نقش سکوت و بایدی به نام تغییر در زندگی زناشویی

نقش سکوت و بایدی به نام تغییر در زندگی زناشویی

در زندگی زناشویی اولین مشکلی که زن وشوهر در هنگام تنش و بحران با آن مواجه می شوند، از چهار مقوله خارج نیست. چهار اصل ویران کننده روابط که از آسیب های زندگی هستند. انتقاد سرزنش جبهه گیری سکوت سکوت سکوت مخرب ترین واکنشی است که می توانید به همسر …

ادامه مطلب »