آرشیو برچسب های: شایعات مرگ هیتلر

سرنوشت هیتلر چه شد؟

آدولف هیتلر سیاستمدار اتریشی-آلمانی بود که رهبری حزب ناسیونال – سوسیالیست آلمان را بر عهده داشت. هیتلر در فاصله ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ صدراعظم آلمان بود و در فاصله زمانی ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۵ پیشوای نازی ها بود. با مرگ هیتلر شکست آلمان نازی در جنگ دوم جهانی قطعی شد و جنگ …

ادامه مطلب »