آرشیو برچسب های: روشن کردن آتش بدون کبریت

چطوری در سفر بدون کبریت و فندک آتش ایجاد کنیم؟

روشن کردن آتش بدون کبریت

روشن کردن آتش بدون کبریت دغدغه ای است که همه افراد حداقل یک بار در سفر و پیک نیک با آن مواجه شده اند. بسیاری از اوقات ممکن است فراموش کنیم که وسایل ایجاد آتش از قبیل کبریت و فندک را با خودمان همراه داشته باشیم که باعث تلخ شدن …

ادامه مطلب »