آرشیو برچسب های: خصوصیات اخلاقی شیر

همه چیز درباره شیر سلطان جنگل

همه چیز درباره شیر سلطان جنگل

شیر سلطان جنگل گربه سانی درنده ، وحشی و قدرتمند که همه زیستگاه آن را با صحرای آفریقا می شناسند بعد از ببر سیبری بزرگترین گربه سان شناخته می شود که تعدادی از نسل آنها در هند نیز هنوز زنده و پا برجا هستند. شیر بدنی با پوشش زرد ، …

ادامه مطلب »