آرشیو برچسب های: حرف حقیقت زندگی

بهترین توصیف از حقیقت دنیا چیست؟

بهترین توصیف از حقیقت دنیا حقایق عمیقی در دنیا وجود دارند که به راحتی قابل وصف نیستند و حقیقت دنیا یکی از آنهاست. اگر بخواهیم به صورت ساده این موضوع را وصف کنیم، حقیقت دنیا زمین و آسمان را در بر می گیرد، در این زمینه گیاهان و نباتات و …

ادامه مطلب »